Postgrau en Cultura, Lectura i Literatura per a Infants i Joves