OBJETIVOS PROFESIONALES:

Direcció i gestió d’arxius de qualsevol tipus d’institució pública o privada. Organització i tractament de documents tant textuals com electrònics.
Arxiver/a i gestor de documents en qualsevol tipus d’institució.
(Arxius municipals, provincials, històrics, nacionals, d’empresa, universitaris, de fundacions, d’associacions…)

OBJETIVOS DEL CURSO:

Amb el principal objectiu d’estudiar les darreres novetats en el camp dels arxius i de l’arxivística, aquest diploma analitzarà l’impacte dels avançaments tecnològics en la gestió administrativa de les diferents institucions i els seus arxius, pretén conèixer els sistemes de gestió de documents, tant digitals com en format en paper i la seua implantació i la seua implantació en empreses i institucions. Tanmateix s’estudiarà l’aplicació de les normes nacionals i internacionals en matèria dadministració electrònica i els problemes específics que té el document digital per a llur conservació al llarg del temps com document d’arxiu.