D. ANDRÉS BOIX PALOP 

Profesor titular de Derecho Administrativo de la Universitat de València


 

D. MIGUEL ÁNGEL BLANES CLIMENT

Letrado del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.