La metodologia online permet traslladar l’experiència formativa a l’AULA VIRTUAL d’ADEIT, on l’alumnat i el professorat podran adquirir i intercanviar coneixements independentment del moment i del lloc on es troben. L’Aula Virtual es constitueix com un entorn de trobada, intercanvi i aprenentatge dinàmic.
Els participants disposen d’una clau personalitzada que permet l’accés al curs des de qualsevol ordinador connectat a internet i des de qualsevol navegador web i sistema operatiu.

MATERIALS I RECURSOS ADEQUATS

L’alumnat té a la seua disposició en l’Aula Virtual tot el material didàctic que compon el programa del curs.
A més comptarà, si és el cas, amb un conjunt de recursos addicionals que permetran al professorat complementar la seua docència: Materials multimèdia, vídeos a través d’un servei de videostreaming, arxius Powerpoint, arxius PDF, àudios, diapositives, galeries d’imatges, enllaços d’interés, bibliografia, etc. que seran ferramentes de suport per a aprofundir en els coneixements del curs.

COMUNICACIÓ CONSTANT

Durant l’activitat formativa, els participants disposaran de diverses ferramentes de comunicació, com els fòrums, els xats i la missatgeria interna.
Els FÒRUMS de debat són espais compartits per tots els participants (alumnat i professorat) que permeten l’intercanvi d’idees, així com resoldre dubtes, proposar debats i respondre qüestions. També permeten intercanviar arxius per a realitzar activitats determinades en grup.
Els fòrums fomenten la participació, la col·laboració i el treball en equip. Estan sempre disponibles, l’alumne decideix quan realitza la seua aportació, triant el moment que millor s’adapta al seu horari.
S’ofereix també la possibilitat de comunicar-se en temps real a través d’un XAT. Aquest mecanisme és útil quan diversos participants desitgen debatre sobre un tema en concret d’una manera simultània i sincrònica.
L’Aula Virtual d’ADEIT disposa d’un sistema de VIDEOCONFERÈNCIA que permetrà aprofundir en distints continguts, discutir casos pràctics, i assistir a presentacions en què els alumnes poden realitzar preguntes i compartir experiències.
Un eix fonamental en la formació online és el seguiment personal dut a terme pels tutors del curs, ajudant a aprofundir i refermar els conceptes clau i resolent els dubtes i consultes particulars a través d’un sistema de TUTORIA personal.

AVALUACIÓ CONTÍNUA

Per a garantir l’aprofitament del curs, s’aplica un sistema d’avaluació contínua, que servirà per a comprovar en quina mesura l’alumnat assimila els coneixements estudiats, i el seu rendiment en les distintes matèries.
Amb caràcter general es valorarà, a més de la participació i el treball en equip, la profunditat de les intervencions en els fòrums, així com el coneixement adquirit i demostrat a través de la realització de proves com ara qüestionaris tipus test, casos pràctics, activitats de desenvolupament, etc.
Els participants hauran de complir amb els requisits i estàndards d’aprenentatge i dedicació establits pels diferents docents del curs.

SUPORT PERSONALITZAT

L’alumnat està acompanyat per un conjunt de persones, serveis i recursos que li atenen i estan a la seua disposició per a facilitar-li l’aprenentatge.
Aquest col·lectiu inclou diverses figures, des del responsable acadèmic del curs o director del mateix, els autors de continguts, els tutors, coordinadors del desenvolupament del curs, dinamitzadors i fins a l’equip tècnic. Tots ells participen d’una manera relacionada en els processos docents en entorns virtuals.
Encara que és el mateix alumne qui gestiona el seu temps i planifica el seu ritme d’estudi, tot aquest equip de suport li ajudarà a fer que aprofite amb èxit el curs.