CULTURA I LECTURA PER A INFANTS I JOVES

1.1 – Introducció
1.2 – La diversitat lectora: tipus i formats
1.3 – La literatura infantil y juvenil en internet: de la literatura canònica a la promoció de la lectura
1.4 – La ideología en la literatura infantil y juvenil
1.5 – El món editorial per a infants i joves
1.6 – La lectura i el cànon literari català en la biblioteca i el centre escolar

LA LECTURA I LA PROMOCIÓ

2.1 – La lectura per a infants i joves a la premsa
2.2 – Literatura i multiculturalitat
2.3 – La selecció de lectures a l’aula i a la biblioteca
2.4 – La lectura de les imatges. L’àlbum il·lustrat
2.5 – Literatura i territori
2.6 – Lectura i biblioteca

LITERATURA PER A INFANTS I JOVES

3.1 – Com és la literatura per a les diferents edats?
3.2 – La poesia per a infants i joves
3.3 – La literatura juvenil
3.4 – La literatura de tradició oral
3.5 – El teatre per a infants i joves
3.6 – Encontre amb persones escriptores, bibliotecàries, editores i llibreteres

LA LECTURA. MODELS DE BONES PRÀCTIQUES

4.1 – El Pla de Lectura de Centre
4.2 – Lectura, educación literaria y artística
4.3 – La lectura augmentada
4.4 – Les aplicacions de lectura
4.5 – La promoció virtual de la lectura
4.6 – El blog i altres recursos d’escriptura social per al foment de la lectura

TREBALL FI DE CURS

Els assistents han de lliurar un treball adequat al seu lloc de treball sobre els continguts de les sessions que pactaran amb la direcció del curs. El treball equival a 3 crèdits. El treball serà tutoritzat per correu electrònic.