Assignatura I. Cultura i lectura per a infants i joves

1.1 – Introducció
1.2 – La diversitat lectora: tipus i formats
1.3 – La lectura de les imatges. L’àlbum il·lustrat
1.4 – El còmic i la lectura
1.5 – Les aplicacions de lectura
1.6 – La ideologia en la literatura infantil i juvenil
1.7 – La lectura i el cànon literari català en la biblioteca i el centre escolar

Assignatura II. La lectura i la promoció

2.1 – El món editorial per a infants i joves.
2.2 – La literatura infantil i juvenil en internet
2.3 – La promoció virtual de la lectura
2.4 – La lectura i YouTube: booktuber
2.5 – La lectura per a infants i joves a la premsa
2.6 – Encontre amb els escriptors, editors, bibliotecaris i llibreters
2.7 – El disseny d’un club de lectura virtual

Assignatura III. Literatura per a infants i joves

3.1 – Com és la literatura per a les diferents edats?
3.2 – La selecció de lectures a l’aula i a la biblioteca
3.3 – La poesia per a infants i joves
3.4 – La literatura juvenil
3.5 – La literatura de tradició oral
3.6 – El teatre per a infants i joves
3.7 – La necessitat de treballar amb criteris de selecció de lectures.

Assignatura IV. La lectura. Models de bones pràctiques

 4.1 – La lectura al centre
4.2 – Lectura i biblioteca escolar
4.3 – Lectura i biblioteca pública
4.4 – La lectura augmentada
4.5 – Lectura, educación literaria y artística
4.6 – La ràdio, un recurs per al foment virtual de la lectura
4.7 – L’avaluació de models de bones pràctiques

Treball Final de Diploma

Els assistents han de lliurar un treball adequat al seu lloc de treball sobre els continguts de les sessions que pactaran amb la direcció del curs. El treball equival a 3 crèdits. El treball serà tutoritzat per correu electrònic.