Assignatura I. Cultura i lectura per a infants i joves

1.1 – Introducció
1.2 – La diversitat lectora: tipus i formats
1.3 – La lectura de les imatges. L’àlbum il·lustrat
1.4 – Les aplicacions de lectura
1.5 – La ideologia en la literatura infantil i juvenil
1.6 – La lectura i el cànon literari català en la biblioteca i el centre escolar

Assignatura II. La lectura i la promoció

2.1 – La literatura infantil i juvenil en internet
2.2 – La promoció virtual de la lectura
2.3 – La lectura i YouTube: booktuber
2.4 – La lectura per a infants i joves a la premsa
2.5 – Literatura i territori
2.6 – Encontre amb els escriptors, editors, bibliotecaris i llibreters

Assignatura III. Literatura per a infants i joves

3.1 – Com és la literatura per a les diferents edats?
3.2 – La selecció de lectures a l’aula i a la biblioteca
3.3 – La poesia per a infants i joves
3.4 – La literatura juvenil
3.5 – La literatura de tradició oral
3.6 – El teatre per a infants i joves

Assignatura IV. La lectura. Models de bones pràctiques

4.1 – La lectura augmentada
4.2 – El Pla de Lectura de Centre
4.3 – Lectura i Biblioteca
4.4 – El món editorial per a infants i joves
4.5 – Lectura, educación literaria y artística
4.6 – El blog, la ràdio i altres recursos per al foment virtual de la lectura

Treball Final de Diploma

Els assistents han de lliurar un treball adequat al seu lloc de treball sobre els continguts de les sessions que pactaran amb la direcció del curs. El treball equival a 3 crèdits. El treball serà tutoritzat per correu electrònic.