ELS OBJECTIUS DEL CURS SÓN:

1. Conèixer i analitzar les mostres de la cultura, la lectura i la literatura adreçades als infants i adolescents.
2. Entendre la cultura, la lectura i la literatura des de la diversitat cultural.
3. Usar criteris per seleccionar les propostes lectores adequades a cada destinatari.
3. Aplicar els coneixements a l’entorn professional i personal dels estudiants per millorar-ne la pràctica diària.
4. Conèixer, analitzar i adaptar a l’entorn laboral els mecanismes de promoció de lectura i literatura des de la diversitat de formats, gèneres, cultures i destinataris.
5. Conèixer les propostes narratives, poètiques, dramàtiques i de la tradició oral i desenvolupar habilitats d’anàlisi i selecció de materials per a cada tipus de lector segons els objectius de treball, el context i l’usuari.
6. Conèixer, analitzar i adaptar a l’entorn laboral models de bones pràctiques de promoció de la lectura i la literatura com, per exemple, art i literatura, webs, aplicacions de lectura, xarxes socials, YouTube, biblioteca escolar, ràdio escolar…

LES SORTIDES PROFESSIONALS QUE TÉ EL CURS SÓN:

Docència en l’educació secundària, primària i infantil; formació en lectura i literatura per a infants i joves de psicòlegs i pedagogs; àmbit de la biblioteca escolar i pública; llibreries; promoció de la lectura en àmbits públics i privats; àrees culturals dels ajuntaments; treball en les editorials tant promoció de la lectura com formació de col·leccions, elaboració de plans lectors, etc.