Monthly Archives: maig 2020

Lectura augmentada de l’obra “El vigilant en el camp de sègol”

By | blog-noticias | No Comments

 

Captura de Pantalla 2020-05-03 a les 18.49.43

 

 

Treball Voluntari del Diploma la #IXDiplomaLIJ

Marc Magrinyà Torner

Dirigit per: Maite Monar van Vliet

 

 

L’objectiu principal de la lectura augmentada d’El vigilant en el camp de sègol és la creació d’un espai web grupal sobre la lectura del trimestre.

Primer de tot ens hem de situar a finals de febrer, abans de començar la lectura del 3r trimestre a l’institut, al Diploma d’especialització en Cultura, Lectura i Literatura per a Infants i Joves de la Universitat de València vam treballar la lectura augmentada amb la professora Maite Monar van Vliet.

En aquesta unitat se’ns va donar a conèixer aquesta pràctica lectora i se’ns va proposar de dur a terme una lectura augmentada amb el nostre alumnat i de seguida vaig acceptar el repte.

Així doncs, l’experiència l’he duta a terme en dos grups de 4t d’ESO de l’Institut Ernest Lluch de Barcelona a partir de la lectura obligatòria del 3r trimestre, El vigilant en el camp de sègol, proposada pel D
epartament de Llengua catalana. Per tant, ja tenia la lectura escollida, i només calia triar els punts a treballar que després serien l’eix vertebrador de la lectura augmentada. Amb l’ajuda de la professora Monar va quedar en els punts següents:

  • El personatge principal
  • L’època
  • El temps
  • Aspectes en positiu
  • Aspectes en negatiu
  • El lèxic de les paraulotes
  • La ruta per Nova York

Amb els temes escollits vaig donar a l’alumnat un mes per llegir el llibre a casa amb la indicació que havien d’anar prenent notes i subratllant aquells aspectes que tinguessin relació amb els temes esmentats.

La fortuna ha fet que aparegués el Covid19 i el treball l’hagin hagut de fer tot a través del correu electrònic, WhatsApp i altres canals. Què vol dir això, doncs que el 14 d’abril, el dia que havíem de començar a fer el treball a l’aula, els vaig donar quinze dies perquè decidissin els grups de treball relacionats amb els temes i a partir d’aquí cada grup posés en comú les notes preses durant la lectura i fes el treball d’escollir les cites i anotacions que creien oportunes. Així mateix, cada alumne també ha hagut de participar de manera individual fent la seva valoració de llibre i l’ha hagut de puntuar.

Cal dir que a més dels grups proposats se n’ha d’afegir un altre, el dels dissenyadors, és a dir, aquells que han creat la pàgina web amb la plataforma Wix.com i han recollit els treballs de cada grup i dels companys ja que cadascú ha hagut de valorar la lectura i posar-li una nota. Aquest grup és important pel fet que tothom s’ha de sentir còmode en aquest treball en grup i la part creativa també és necessària.

Els punts positius d’aquest treball han estat que abans de confinar-nos vaig poder introduir el llibre i exposar els temes i remarcar que serien una part molt important per fer el treball posterior. I també, amb el grup dels dissenyadors ha estat més fàcil perquè en cursos anteriors ja han treballat amb aquesta plataforma de treball en grup i no he hagut de fer cap explicació ni els he hagut d’ajudar a crear la pàgina, només facilitar-los les meves dades per poder entrar al meu compte ja que d’aquesta manera he pogut fer les revisions de manera més fàcil.

La part negativa ha estat que a causa de la situació actual ens trobem amb falta de concentració, poca planificació per part d’alguns alumnes i la poca insistència per part meva, alguns alumnes no han participat del treball o no han fet la part individual de fer la valoració del llibre i de puntuar-lo.

Tanmateix, el resultat ha estat molt gratificant i realment és una manera de treballar que agrada a l’alumnat ja que no fan el típic treball i a més poden compartir-ho amb altres agents i per part del docent el
que has de fer és sobretot el treball previ de tenir clar què vols treballar i com, i saber-ho transmetre al teu alumnat.

Espero que us agradin: