Monthly Archives: setembre 2023

Aquest postgrau compta per a les oposicions?

By | blog-noticias | No Comments

Portada home web diplomalij - 13 edició

Abans de contestar aquest pregunta: quina diferència hi ha entre un curs de formació i un postgrau?

Els postgraus universitaris:

  1. Passen controls de qualitat anualment.
  2. Tenen una normativa molt estricta sobre el professorat, els materials, les avaluacions, etc.
  3. Una part del professorat pertany a les universitats i es complementa amb professionals que demostren la vàlua en el camp de coneixement del postgrau.
  4. En finalitzar-lo, reps un títol universitari.

Aquest postgrau dona punts en les oposicions dels docents?

La pregunta no és «aquest postgrau» perquè tots els postgraus de les universitats espanyoles es regulen exactament per les mateixes legislacions (no et deixes enganyar):

  1. Només els títols oficials puntuen com a titulació universitària en les oposicions, concursos de trasllat, etc.
  2. Els títols propis puntuen com a cursos de formació permanent

Quina diferència hi ha entre un títol oficial i un títol propi?

La diferència entre uns i altres està molt clara en totes les universitats. Com a exemple, pots llegir la informació de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat de València.

Quina diferència hi ha entre un màster o un diploma?

En el cas dels títols propis, les universitat oferten diferents tipus de postgrau. La diferència entre uns i altres la marca el nombre de crèdits que curseu.

PER TANT,

El postgrau de la Universitat de València Diploma en Cultura, Lectura i Literatura per a Infants i Joves

  1. Compta com a 775 hores de formació permanent.
  2. En aquests moments cap universitat oferta un màster oficial centrat en aquest tipus de continguts.

Si tens més dubtes ens pots escriure a informacion@adeituv.es

Normativa

L’accés a la funció pública està regulat pel Real Decret 276/2007 Anexo IV.

A Catalunya, ORDRE ENS/248/2012, article 11.  En aquest cas, perquè consti a l’expedient de formació, la persona interessada haurà de sol·licitar de manera individual la incorporació manual d’aquesta certificació mitjançant el seu ATRI. Enllaç.

Al País Valencià, Ordre 72/2022 Annex I.